Advokat Nađa Marković pruža sve pravne usluge u Zrenjaninu vezi sa: pružanjem pravne pomoći u imovinskopravnim odnosima, porodičnim pravom (razvodom braka, podelom bračne tekovine, starateljstvom nad decom) i naslednim pravom (ostavinski postupci), kao i krivičnim pravom (odbrana u svim krivičnim i prekršajnim postupcima, odbrana maloletnika). Takođe se bavi naknadom štete (od osiguravajućih društva i od fizičkih lica) kao i svim ostalim vrstima obiligacionih odnosa, potražianja iz radnih odnosa (neisplaćene plate i druga pimanja). Privrednim pravom (registracijama privrednih društava, privredni sporovi i zastupanje istih pred sudom). 

 

„If we do not maintain justice, justice will not maintain us.“

„Ako ne budemo održavali pravdu, pravda neće održavati nas.“

Frensis Bejkon

Advokati Zrenjanin

Advokat Nađa Marković

Pruža sve vrste Pravnih usluga u Zrenjaninu: imovinsko pravne odnose, razvod braka, odbrana okrivljenog, zastupanje u parnici, pisanje testamenta i drugo.

Tržište nekretnina je uvek dinamično, složeno i podložno promenama. Zbog toga pravni odnosi u ovoj oblasti iziskuju naročitu pažnju. Da ne bi došlo neželjenih posledica, u pitanjima nekretnina neophodna je, po pravilu, profesionalna i kvalitetna pravna podrška.

Bogato iskustvo u ovoj oblasti. Naučilo nas je da je svaka porodica jedinstvena i da ne postoje dve iste. Zato danas pouzdano znamo da ćemo najbolje rezultate postići individualnim pristupom svakom problemu.
Naša želja je da porodične sporove rešavamo na miran i civilizovan način, bez nepotrebnog stresa, kada god je to moguće.

Pravnu granu koja se bavi zaštitom najvećih vrednosti određenog društva nazivamo krivično ili kazneno pravo. To je sistem zakonskih pravnih propisa. Tim propisima utvrđuju se uslovi za primenu kazni i drugih krivičnih sankcija prema učiniocima krivičnih dela. Cilj krivičnog prava je zaštita društvenog i ekonomskog uređenja države.

Kada jedna osoba umre, njena imovina (odnosno njena subjektivna prava i obaveze) prelazi na druge osobe – naslednike. Taj prelaz imovine ili nasleđivanje uređuje se naslednim pravom.

Nastanak, sadržina i prestanak radnog odnosa, kao i pravni položaj subjekata radnog prava uređuje se skupom pravnih normi. Naziv tog skupa je radno pravo.Radno zakonodavstvo sadrži pravne norme i načela. Radno pravo, koje možemo definisati i kao granu pozitivnog prava, podrazumeva primenu tih normi i načela.

Pružamo razne usluge pred ministarstvom unutasnjih poslova:

  • Zastupanje u postupcima izdavanja ličnih isprava
  • Zastupanje u ostvarivanju prava pred Upravom za strance
  • Zastupanje u postupcima lišenja/vraćanja poslovne sposobnosti
  • Prijem i otpust iz državljanstva
  • Zastupanje pred organima državne uprave i lokalne samouprave

Pod pojmom agrobiznisa podrazumevamo poljoprivrednu proizvodnju u užem i širem smislu. Kroz formiranje malih i srednjih preduzeća u poljoprivredi ili tzv. porodičnih poljoljoprivrednih preduzeća ispoljav se razvoj agropreduzetništva. Porodična gazdinstva opšteg karaktera imaju zemlju obradive površine i odgovarajuću poljoprivrednu opremu. Njihovi vlasnici su agropreduzetnici. 

Društvo zasnovano na vladavini prava zahteva od advokata visok stepen profesionalne odgovornosti. Advokat ima brojne pravne i etičke obaveze. One su vezane za njegov odnos prema advokatskoj profesiji, klijentima, sudovima i drugim organima pred kojima zastupa. Advokat ima obaveze prema drugim advokatima, prema advokatskim pripravnicima, prema pravnoj struci uopšte i svakom njenom pripadniku posebno. Advokat ima obaveze i prema advokatskoj komori,  i javnosti.

Ukratko, advokat je obavezan da svojim znanjem i sposobnostima služi podjednako svojim klijentima i interesima zakonitosti i pravde.

Sve ove pravne i etičke obaveze advokata zasnovane su na Ustavu, zakonu i drugim važećim propisima, potvrđenim međunarodnim ugovorima, međunarodnim pravnim aktima o advokaturi, statutu advokatske komore i Kodeksu profesionalne etike advokata.